Produktionsdata för januari 2018

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018.

Veteranpoolen AB-imgNotice: Undefined variable: agencySrc in /var/www/html/wp-content/themes/ipo/loop-templates/content-single.php on line 100

Notice: Undefined variable: agencyImg in /var/www/html/wp-content/themes/ipo/loop-templates/content-single.php on line 101