Produktionsdata för januari 2018 - IPO.se

Produktionsdata för januari 2018

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 februari 2018.

Veteranpoolen AB-img