Produktionsdata för september 2018

Veteranpoolen AB producerade ca 79 000 timmar under september 2018 att jämföras med ca 59 000 timmar under september 2017. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2018.