Prospekt för Electrolux Professional AB (publ) offentliggjort

AB Electrolux (publ) (”Electrolux”) dotterbolag, Electrolux Professional AB (publ) (”Electrolux Professional”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av bolagets A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag är den 23 mars 2020.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Electrolux (www.electroluxgroup.com/utdelningepr) och Electrolux Professionals (www.electroluxprofessional.com/corporate/) hemsidor.

Tidplan för utdelning och notering av Electrolux Professional på Nasdaq Stockholm

11 mars 2020:   Investerardag för investerare, analytiker och mediarepresentanter (webcast event)

17 mars 2020:   Sista dag för handel i Electrolux aktier inklusive rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional

18 mars 2020:   Electrolux aktier handlas utan rätt att erhålla aktier i Electrolux Professional

19 mars 2020:   Avstämningsdag för utdelning av aktier i Electrolux Professional

23 mars 2020:   Beräknad första dag för handel i Electrolux Professionals aktier

För mer information vänligen kontakta Electrolux pressjour: 08-657 65 07.

Electrolux är ett ledande globalt vitvaruföretag som i mer än 100 år gjort livet bättre för miljontals människor. Vi utvecklar nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö. Vi strävar ständigt efter att leda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle genom våra produkter och vår verksamhet. Genom våra varumärken, som inkluderar Electrolux, AEG och Frigidaire, säljer vi ca 60 miljoner produkter till hushåll på ca 120 marknader varje år. Under 2019 hade Electrolux en omsättning på 119 miljarder kronor och cirka 49 000 anställda. För mer information besök www.electroluxgroup.com.