Publicerade resultat stärker tekniken bakom Biopixlar™ Retina för att skapa patientrelevanta vävnadsmodeller för läkemedelsutveckling och forskning

Biopixlar Retina är nästa generations 2D/3D-printer som kan bearbeta de flesta typer av celler med en precision ner till enskilda celler och är inte beroende av biobläck eller geler. Bioprintern som finns som laboratorieprototyp idag, kan snabbt skapa vävnadsliknande strukturer med komplex sammansättning av en eller flera olika celltyper som behövs för att efterlikna biologisk vävnad. Som ett exempel kan biologiska strukturer skapas av flera olika typer av cancer celler samt andra celltyper som ingår i tumörvävnad för att efterlikna cellsammansättningen i en verklig tumör. Bolaget beräknar att dessa cellmodeller kommer att fungera som kostnadseffektiva och relevanta sjukdomsmodeller och har den stora fördelen att de kan testas tidigt i utvecklingsprocessen för att verifiera läkemedelseffekter.

Fluicell satsar nu på att erbjuda Biopixlar Retina till marknaden under 2019 som en plattform bestående av en instrumentdel samt tillhörande förbrukningsartiklar. Utöver denna produktlansering, så avser bolaget att ingå partnerskap med läkemedelsutvecklande bolag kring en bioprinterservice för utvalda screeningsbehov. Detta erbjudande kommer att gå ut till industriella aktörer med start under andra halvan av 2018. Initialt så kommer bolaget att fokusera på olika tumörmodeller, men räknar med att utöka verksamheten till flera olika terapiområden de kommande åren.

“Vi är väldigt exalterade att se patientrelevanta data som framhävs i cancerforskningsmodeller”, säger Gavin Jeffries, CTO i Fluicell. “Resultaten som publicerats av brittiska forskare bekräftar vårt tillvägagångssätt, att sjukdomsrelevanta vävnadsliknande strukturer kan produceras för att tidigt utveckla individuella behandlingar. Initialt kommer vi att fokusera på onkologiska applikationer där cellheterogenitet som till exempel mutations grad och typ av mutation samt cellsammansättning spelar en väldigt stor roll för respons mot olika läkemedelsklasser. Vi kan designa vävnadsstrukturer längs dessa och flera andra variabler och vi tror att plattformen kommer att erbjuda snabb och flexibel access till en stor och diversifierad bas av vävnadsmodeller för läkemedelutveckling och biomedicinsk forskning.”

För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD Fluicell, 0725654205, victoire@fluicell.com

Fluicell AB 
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com.