Quickbit AB (publ) nyemission garanteras till fullo av FrontOffice Nordic AB (publ)

Quickbit AB (publ) har ingått avtal  med FrontOffice Nordic AB (publ) om emissionsgaranti i den spridningsemissionen som Quickbit genomför inför notering på NGM Nordic MTF. Garantiåtagandet motsvarar cirka 9,6 miljoner kronor.

Quickbits nyemission kommer att ges ut i så kallade ”units”, där en (1) unit motsvarar två stycken (2) aktier och en stycken (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen för en unit är 4,80 kr motsvarande 2,40 kr per aktie. Teckningsoptionen ger rätt att under maj 2018 teckna en (1) aktie för 3,20 kr.

Full teckning i emissionen motsvarar 2 miljoner units, med en möjlig övertilldelning om 500 000 units.

FrontOffice garanterar grundemissionen om 2 miljoner units till 100%.

”Vi är mycket glada för det stora intresse som denna emission drar till sig. FrontOffice Nordic AB (publ) engagemang stärker Bolaget ytterligare i sin strävan mot notering vid NGM och skapar en trygghet som känns mycket värdefull.” säger Reinhold Konnander, VD vid Quickbit AB (publ).

För mer information kontakta:  
Reinhold Konnander

Verkställande Direktör

Quickbit AB

073-068 56 20

reinhold@quickbit.eu

http://www.quickbit.eu

Om Quickbit AB (publ)

Quickbit AB erbjuder sina kunder en säker, snabb och enkel handelsplats för kryptovalutor. I en värld där utvecklingen av nya valutor såsom Bitcoin sker snabbt och blir en liten men viktig del av det dagliga livet för människor som handlar på internet, är Quickbit och dess plattform en naturlig marknadsplats.

Med en teknisk plattform baserad på senaste teknologi inom Blockchain och Artificiell Intelligens har Quickbit skapat en trygg tjänst för att stödja företag och privatpersoner i handel där de använder kryptovaluta.