Real Holding – Ytterligare framflyttning av accept- och teckningsperiod för inlösenerbjudande samt nyemission i Real Holding i Sverige AB.

Som tidigare meddelats i Nordic MTF:s meddelandeserie: #17-62 och #17-63 genomför Real Holding i Sverige AB ett inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Med anledning av längre handläggningstid än beräknat avseende prospekten för Bolagets samtidiga två förestående transaktioner; dels en företrädesemission av units, dels erbjudande om inlösen av preferensaktier, har bolaget beslutat om ytterligare framflyttning av första dag för handel och teckning.

Ny teckningstid samt första handelsdag i teckningsrätterna kommer att meddelas i pressmeddelande i samband med prospektens offentliggörande. Styrelsens bedömning är att så kommer att ske inom några bankdagar.

Avstämningsdagen var den 20 oktober 2017 och förblir oförändrad. För ytterligare information rörande inlösenerbjudande och nyemission hänvisas till Nordic MTF:s meddelandeserie: #17-62.

Information rörande berörda instrument

Listningsnamn: Real Holding BTB

Kortnamn: REAL MTF BTB

ISIN-kod: SE 0010494724

Första dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande

Sista dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande.

Instrument-ID : 418T

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding UR

Kortnamn: REAL MTF UR

ISIN-kod: SE0010494252

Första dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande

Sista dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande

Instrument-ID : 418V

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding BTU

Kortnamn: REAL MTF BTU

ISIN-kod: SE0010494260

Första dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 418U

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.