Recyctec flyttar fram kvartalsrapporten för kvartal 1

Styrelsen har beslutat att datum för första kvartalsrapport flyttas fram från tidigare meddelade 27 april till den 30 maj 2018. Orsaken till senareläggningen är att Bolagets avser att presentera årsredovisningen för 2017 före presentationen av kvartalsrapporten. Senareläggningen av årsstämman har kommunicerats den 10 april 2018, med meddelandet att datum för ny årsstämma ännu ej fastställts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Ekman, VD                                   Carl Knutsson, CFO
E-post: niklas.ekman@recyctec.se           E-post: carl.knutsson@recyctec.se
Tel: 0731-47 72 80                                   Tel: 0708-55 79 12

Om Recyctec Holding AB
Recyctec Holding AB har genom sitt helägda dotterbolag Recyctec AB utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Genom metoden kan ett kretslopp av en ändlig resurs skapas. Samtliga rättigheter för den utvecklade metoden ägs av Recyctec.