Recyctecs unika reningsmetod minskar CO₂-avtrycket för företagets kunder

Då Recyctecs återvunna EarthCare etylenglykol används i stället för nytillverkad, minskar CO₂-utsläppet med 1,5 kg för varje kilo återvunnen etylenglykol som används. För propylenglykol är effekten ännu större, 4 kg CO mindre för varje kg återvunnen EarthCare propylenglykol.

Recyctec har låtit RISE (Swerea IVF AB, Göteborg) ett oberoende forskningsinstitut, beräkna klimatbelastningen från företagets unika återvinningsprocess vid anläggningen i Jönköping. Det visar sig att återvinningsprocessen har en låg miljöpåverkan jämfört med nyframställd glykol. Vid användning av företagets renade EarthCare, återanvändningsbara etylenglykol sparas 1,5 kilo CO₂ per kg jämfört med nytillverkad etylenglykol. För propylenglykol, som ofta används för avisning, är effekten ännu större, besparingen blir 4 kg CO₂ per kg jämfört med nytillverkad propylenglykol.

Detta innebär att användare av glykol i fordon, fastigheter och på flygplatser enkelt kan reducera sitt CO₂-utsläpp genom att lämna in förorenad glykol till Recyctec och köpa EarthCare Glycol.

Vilket är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi i praktiken.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Wahren, tf. VD                             Ronny Green, Försäljningschef

E-post: robert@corecompetence.se    E-post:ronny.green@recyctec.se
Tel: 0703-054985                                     Tel: 0731-477281 

Recyctec, EarthCare och Teknisk Glykol

Recyctec har utvecklat en metod för att återvinna etylen- och propylenglykol. Metoden skapar ett kretslopp av en ändlig resurs, d.v.s. en cirkulär ekonomi.

Recyctec tar emot använd glykol som annars går till förbränning eller annan linjär/ändlig hantering. Bolaget arbetar med de 17 globala målen i FN:s Agenda 2030, och speciellt med mål nummer 9, 11. 12 och 15 i egen regi och via samarbetspartners.  

EarthCare Fastighetsglykol och Fordonsglykol är en återanvänd och förädlad glykol som säljs under eget varumärke i egen regi och via samarbetspartners av Recyctec, detta och Teknisk Glykol är produkterna som görs av tidigare använd glykol, renad på anläggningen i Jönköping och återställd till sitt ursprungliga skick.