Regina Fritsche Danielson föreslås som ny styrelseledamot i Fluicell AB

Valberedningen i Fluicell AB (”Fluicell” eller ”Bolaget”) har till årsstämman 2022 föreslagit Regina Fritsche Danielson som ny styrelseledamot. Danielson är Senior Vice President and Head of Research and Early Development inom området kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar (CVRM) på AstraZeneca och har omfattande erfarenhet inom hjärt-kärlsjukdomar och regenerativ medicin, en expertis som utgör ett betydande tillskott till Fluicells satsning på avancerade terapier.

Dr. Regina Fritsche Danielson disputerade i kardiovaskulär fysiologi och farmakologi vid Göteborgs universitet 1993 och har en bred vetenskaplig bakgrund från bland annat Göteborgs universitet och University of Ottawa inom kardiovaskulär fysiologi. Idag är Danielson Senior Vice President and Head of Research and Early Development, Cardiovascular, Renal and Metabolism på AstraZeneca, och leder läkemedelsutveckling från target discovery genom klinisk proof-of-concept inom områdena obemött medicinskt behov och kardiovaskulära och metabola sjukdomar, med ansvar för över 340 medarbetare. Forskningsverksamheten som Danielson leder har som huvudfokus att utveckla läkemedelsterapier med precisionsmedicin och regenerativa metoder som strategiska nyckelkomponenter.

Danielson är ledamot i flera styrgrupper för olika strategiska forskningssamarbeten, inklusive British Heart Foundation Centre for Research Excellence (CRE) Cambridge, och sitter i styrgruppen för fysiologi inom Medical Research Council (MRC). Regina är också rådgivare för bland annat MRC Institute of Metabolic Science strategy University of Cambridge.

”Jag ser verkligen fram emot att arbeta tillsammans med Fluicell och bidra med min erfarenhet inom bland annat läkemedelsutveckling och regenerativ medicin för att stödja företagets mål,” säger Regina Fritsche Danielson.

”Vi är otroligt glada över förslaget om inval av Regina Fritsche Danielson till Fluicells styrelse. Reginas världsledande expertis och erfarenhet inom kardivaskulära sjukdomar och regenerativ medicin kommer att vara en mycket stor tillgång på Fluicells resa mot att bli en ledande aktör inom avancerade terapiläkemedel.  Regina är en mycket driven och professionell person med en exceptionell kännedom om life science och läkemedelsbranschen och kommer vara ett betydande tillskott till Fluicells styrelse,”säger Stefan Tilk, styrelseordförande för Fluicell.

Regina äger inga aktier i Fluicell och är oberoende i förhållande till Bolaget och större aktieägare.

Utöver inval av Regina Fritsche-Danielson föreslår valberedningen att styrelsen för Fluicell för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter, samt att befintliga ledamöter Stefan Tilk, Owe Orwar, Daniel Chiu, Gavin Jeffries och Carl Fhager omväljs.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av valberedningens ordförande Daniel Johnsson, Owe Orwar, representerande Clavis & Vose Invest Ab, Gavin Jeffries, representerande Jeffries and Associates Ab samt Aldo Jesorka vilka tillsammans representerar cirka 5,6 procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Stefan Tilk, styrelseordförande, +46 73 966 58 78, stefan.tilk@icloud.com

Fluicell AB 
Flöjelbergsgatan 8C, 431 37 Mölndal, Sverige
+46 762 08 33 54 
http://fluicell.com/ 
info@fluicell.com

Om Fluicell:

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten BioPen®, Dynaflow® Resolve och Biozone 6® som ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen har Fluicell utvecklat en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar® and Biopixlar® AER. Fluicell bedriver dessutom utveckling av avancerade terapiläkemedel baserade på Biopixlar-printade transplanterbara biokompositer. Bolaget verkar inom tre terapiområden där den underliggande orsaken till sjukdom är en vävnadsskada. Dessa sjukdomsområden inkluderar autoimmuna sjukdomar, t.ex. typ 1 diabetes, vävnadsdegenerativa sjukdomar i centrala nervsystemet, t.ex. blindhet eller dövhet samt hjärtsvikt orsakad av exempelvis ischemisk hjärtsjukdom, hjärtinfarkt eller annan hjärtsjukdom med associerad vävnadsskada. Mer information finns på www.fluicell.com. Fluicells Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB som kan nås på +46 11 32 30 732 alternativt via ca@skmg.se

Fler artiklar om Fluicell