RhoVac’s evenemang under maj – augusti

RhoVac AB (”RhoVac”) deltar vid aktieägarträffar i Sverige och internationella partneringmöten under maj- augusti  2021.

Anders Månsson kommer delta vid aktieägarträffar i Sverige och internationella partneringmöten under maj – augusti 2021:

  • Aktiedagen Göteborg 17 maj (digitalt); anmälan kan ske här.  
  • BioStock’s Life Science Spring Summit, 26-27 maj. För närmare detaljer.
  • Swedish American Life Science summit 2021, 18-20 augusti I Stockholm. För fler detaljer, se här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Månsson – VD, RhoVac AB

Telefon: +46 73-751 72 78

E-post: info@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac bildades som ett privat bolag i Danmark 2007. I detta bolags regi företogs de grundläggande utvecklingsstegen för läkemedelskandidaten RV001. 2015 bildades det svenska RhoVac AB som nu är huvudkontor och 2016 listades bolaget på dåvarande Aktietorget i Sverige (numera Spotlight Stock Market). RhoVac har nu passerat de tidiga stadierna av utveckling. Under 2018 slutfördes den första kliniska studien (fas I/II) i prostatacancer som visade på att RV001 har god säkerhet och är väl tolererat samt att läkemedlet ger det förväntade immunsvar som ska utöva effekten på cancercellerna. Det starka immunsvaret har också visat sig hålla över tiden. Rhovac har startat en klinisk fas IIb studie som kommer att inkludera ca 180 patienter med prostatacancer. Studien är designad för att med statistisk signifikans visa på effekten av RV001 i att förhindra sjukdomsutveckling i prostatacancer efter kirurgi eller strålning mot primärtumören. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Mer information finns på www.rhovac.com.