SATS: NOTERINGSKURS BLIR 23:50 NOK, I BOTTEN AV INTERVALL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gymkedjan Sats kommer börsnotera till kursen 23:50 kronor på Oslobörsen, vilket är i botten av det indikativa intervallet 23:50-28 kronor, framgår av ett börsmeddelande.

Sats tar in 1,4 miljarder norska kronor i årets nästs största notering på Oslobörsen. Bolagets börsvärde landar på 4 miljarder norska kronor.

Gymkedjan – Nordens största – avser nyttja överskottet från noteringen till att betala av skulder och betala ut utdelning till ägarna.

Sats ägs till 51 procent av det norska riskkapitalbolaget Altor Equity Partners och till 49 procent av försäkringsbolaget Tryghedsgruppen. Båda aktörerna har avyttrat en liten del i noteringsemissionen, men den största delen av de börshandlade aktierna är nya.

Schibsted-avknoppningen Adevintas notering i april är den största hittills i år i Oslo.