Scandinavian ChemoTech AB (publ) bokslutskommuniké 1 juli 2016-31 december 2017

Väsentliga händelser under senaste kvartalet

– ChemoTech påbörjade flytt av indiska huvudkontoret från Chennai till Mumbai.

– I oktober blev Maria Persson utsedd till Produkt- och R&D-chef. Hon övergick som anställd den 1 december 2017.

– Kvartalsrapporten för femte kvartalet blev tidigarelagd med två dagar från 15 november till 13 november 2017, med anledning av att vi presenterade ChemoTech på Stora Aktiedagen i Stockholm på måndagen den 13 november 2017.

– ChemoTechs IQWave™ har använts vid behandling av ny cancerindikation – Adenocarcinom i rektum (Perinealt recidiv).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– ChemoTech inleder det nya året med nytt distributörsavtal och order av minst en IQWave™.

Perioden oktober-december 2017

Omsättningen i det svenska Bolaget var 3 (0) KSEK.

Rörelseresultatet var -1 954 (-2 300) KSEK.

Resultat före skatt var -1 950 (-2 321) KSEK.

Resultat per aktie var -1,34 (-1,91) SEK.

Soliditeten var 80 (83) %.

Perioden juli 2016-december 2017 (juli 2015-juni 2016)

Omsättningen i det svenska Bolaget var 41 (14) KSEK.

Rörelseresultatet var -12 358 (-1 149) KSEK.

Resultat före skatt var -12 431 (-1 181) KSEK.

Resultat per aktie var -9,26 (-1,18) SEK.

Soliditeten var 80 (83) %.

Se bifogad pdf-fil för att läsa kommunikén i sin helhet.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdag den 30 januari 2018 kl. 08.30 (CET).

ChemoTech-img

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på NASDAQ First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.