SCOUT GAMING: ERBJUDANDET ÖVERTECKNADES INFÖR FIRST NORTH-DEBUT

STOCKHOLM (Direkt) Intresset för att teckna aktier i Scout Gaming inför listningen på First North har varit stort bland både institutionella investerare och allmänheten, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga aktier i det publika erbjudandet, tecknades cirka 31 gånger. Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka sex gånger, heter det.

Teckningskursen låg på 23 kronor per aktie, vilket motsvarade cirka 225 miljoner kronor före listningen. Erbjudandet kommer att inbringa cirka 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

Scout Gaming är verksamt inom det som kallas “daily fantasy sports” och handeln på First North inleds den 6 december.