SENZIME: RIKTAD EMISSION TILL TVÅ INSTITUTIONER 28 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen för Senzime har beslutat om en riktad nyemission till Handelsbanken Fonder genom fonden Svenska Microcapfond och Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen omfattar 4 miljoner aktier och teckningskursen är på 6:90 kronor per aktie, motsvarande en premie om cirka 2 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de 10 senaste handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 28 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in fler institutionella investerare i bolaget och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, möjliggöra en kapitalanskaffning för att accelerera den internationella kommersialiseringen av Senzimes medicinska produkter. Emissionslikviden kommer främst användas för att vidare utveckla försäljningsorganisationen och stärka rörelsekapitalet i samband med ökad produktionstakt.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8 procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier efter nyemissionen.