Sista dag för teckning i My Beat AB:s unitemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market

Tisdag den 17 maj 2022 avslutas anmälningsperioden för teckning av units inför den planerade noteringen 30 maj av My Beat AB (”My Beat” eller ”Bolaget”). Möjligheten att teckna via banker och förvaltare kan upphöra tidigare, därav bör anmälan göras i god tid.

Inför My Beats planerade notering på Spotlight Stock Market ges allmänheten möjlighet att teckna units, bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner, i Bolagets noteringsemission. Anmälningsperioden löper mellan 6 – 17 maj 2022.

My Beat har godkänts för notering förutsatt att Noteringsemissionens lägsta gräns samt marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Mer information om My Beat och erbjudandet presenteras i det memorandum som finns tillgängligt via Bolagets (www.mybeat.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor. Även teaser och anmälningssedlar finns tillgängliga på ovanstående hemsidor. Anmälan om förvärv av units sker till bank/förvaltare genom att följa bankens/förvaltarens rutiner och riktlinjer. Kontakta din bank för information om sista anmälningsdag.

Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 6 maj – 17 maj 2022.

Erbjudandepris: 18,15 SEK per unit, motsvarande 3,63 SEK per aktie. Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej.

Minsta anmälningspost: 300 units, vilket motsvarar 5 445 SEK.

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst cirka 24,8 MSEK, varav initial emission som högst kan tillföra bolaget cirka 14,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, kan bolaget tillföras ytterligare cirka 10,3 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,4 MSEK motsvarande cirka 65 procent av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan emission: 8 136 367 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 29,5 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas till handel på Spotlight Stock Market den 30 maj 2022.

Lock up: Styrelse, ledning och befintliga ägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 78 procent, har ingått lock up-avtal.

Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1: Innehav av en (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 4,30 SEK. Anmälningsperioden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 är 8 maj – 22 maj 2023.

Rådgivare

I samband med emissionen har My Beat anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare, samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. Nordnet är selling agent.

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.e

www.mybeat.se

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta:  
Sedermera Corporate Finance AB
+46 (0)40 615 14 10  

cf@sedermera.se

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start har My Beat byggt upp en kundbas på cirka 6 500 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.

Fler artiklar om My Beat AB