Sjukfrånvarons mörkertal – höga kostnader för företag

Knappt fyra av tio HR-chefer vet säkert hur mycket sjukfrånvaron i den egna organisationen kostar. Det visar en ny undersökning med över 300 HR-ansvariga från MedHelp Care. Samtidigt riskerar företag som inte prioriterar hälsa och välmående förlora stora summor varje år.

Den senaste HR-rapporten från MedHelp Care visar att endast 38 procent HR-chefer känner till organisationens sjukfrånvarokostnader, och endast två av tio har ett system för hantering av medarbetarnas hälsa och sjukfrånvaro. Detta trots att det kan anses belagt att det lönar sig för företag att satsa på hälsa och välmående. 2019 uppgick sjuklönekostnaderna för arbetsgivare i Sverige till totalt 24,4 miljarder kronor. Så det finns anledning att ha koll på kostnaden och arbeta aktivt förebyggande för att minska den.

– Sjukfrånvarokostnader kan utgöra en betydande post i företagets resultaträkning och därför bör alla HR-ansvariga och ledningar ha en bra förståelse för var och hur kostnaden uppkommer. Och det i sin tur bygger på att det finns en strukturerad dokumentation av sjukfrånvaron. Datadrivna beslutsunderlag är ett hjälpmedel för att genomföra och prioritera satsningar i medarbetarnas hälsa och välmående, säger Tobias Ekros, vd på MedHelp Care.

Docent Paula Liukkonen, forskare inom arbetsmiljö- och personalredovisning, har tagit del av MedHelp Cares HR-rapport. Hon ser hur företag med enkla medel på bättre uppföljning av sjukfrånvaron och konkreta arbetsmiljösatsningar kan minska risken för sjukfrånvaro och hög personalomsättning

– Många företag missar möjligheter att arbeta proaktivt när de inte använder de verktyg för arbetsmiljö och personalvård som faktiskt finns. Ett digitalt system hjälper till att fånga upp tidiga tecken på sjukfrånvaro, tydliggör dem och ger organisationen information att använda vid investeringar i arbetsmiljö och personalens hälsa. Tydliga rutiner för redovisning av sjukfrånvaro förbättrar också förmågan för företaget att skapa värde i kundrelationer och tillgänglighet, eftersom detta är sådant som riskeras av hög sjukfrånvaro och personalomsättning, säger Paula Liukkonen.

För ytterligare information och intervjuförfrågningar, kontakta:
Pia Cossa Åkesson, presskontakt, 073-353 13 43, pia.cossa@medhelpcare.com

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd bland 307 HR-ansvariga och HR-chefer av YouGov på uppdrag av MedHelp Care AB. 200 av företagen har över 200 anställda, 105 under 200. I denna rapport är data baserat på organisationer med 200 anställda eller fler. HR-ansvariga är definierade som anställda med stort/mycket stort ansvar för organisationens HR-frågor. Undersökningen genomfördes under perioden 13–25 oktober 2021.

Resultat från MedHelp Cares HR-rapport 2022

Vet ni hur mycket sjukfrånvaron kostar i er organisation?

Ja, vi vet precis 38%
Ja, vi vet på ett ungefär 31%
Nej, vi har ingen siffra på det 22%
Vet ej 9%

Vilka av följande alternativ kopplat till sjukfrånvarohantering stämmer för er organisation idag?

Vi har ett verktyg/system för säker hantering av information såsom läkarintyg, rehabmöten, hälsosamtal, Försäkringskassan etc. 22%

Här kan du ta del av HR-rapporten i sin helhet

MedHelp Care är Sveriges ledande aktör inom digital företagshälsa och stödjer mer än 500 företag och organisationer med lösningar för hantering av sjukfrånvaro. Genom SaaS-plattformen erbjuds sjuk- och friskanmälan i kombination med personlig sjukvårdsrådgivning och hälsodata. Tjänsten ger överblick, samlad statistik och stöd till chefer som möjliggör faktabaserad analys, mätbar förbättring och ökad lönsamhet.

MedHelp Care AB | Marieviksgatan 19, SE-117 43 Stockholm | Tel: 08-528 528 00 | info@medhelp.se | www.medhelp.se | org.nr. 556583-0691

Fler artiklar om Rippler