SPOTIFY: KOSTNADER OVANLIG NOTERING INTE LÄGRE ÄN VANLIGT

STOCKHOLM (Direkt) Spotify kommer inte att börsnoteras på vanligt vis med en nyemission, utan i stället genom att existerande aktier görs tillgängliga för handel. Trots detta kommer inte förfarandet att bli särskilt billigt. Mellan 35 och 40 miljoner euro väntas noteringen kosta, enligt Spotify.

Det är ännu oklart hur många Spotifyaktier som kommer att byta ägare när handeln inleds den 3 april, men om aktier för 1 miljard dollar börjar handlas kommer kostnaden för noteringen att uppgå till mellan 4 och 5 procent, skriver Bloomberg Gadfly.

Jämfört med vanliga kostnader i samband med en uppmärksammad notering, som brukar ligga på 4 procent eller lägre av de pengar som dras in vid noteringen, gör inte Spotify en uppenbart billig affär. Enligt Spotifys dokument har tre fjärdedelar av de väntade kostnaderna i samband med noteringen att göra med utgifter för rådgivning.