Storägaren SivlerSkog Group AB ökar sitt ägande i S2Medical AB (publ)

Storägaren SivlerSkog Group AB har öka sitt ägande i S2Medical AB (publ) genom förvärv av 14 000 B-aktier. Efter förvärvet äger SivlerSkog Group AB 2 500 000 A-aktier samt 2 280 667 B-aktier. ”Efter att följt S2Medical och sett hur bolaget har tagit stora steg framåt beslutade vi att öka vårt delägande. Som ordförande ser jag verkligen fram emot att fortsatt följa kampen att ersätta sårvård med sårläkning.” säger SivlerSkog Group ABs styrelseordförande Mårten Skog.

Petter Sivlér – CEO, S2Medical AB (publ)
Telefon: +46 (0)8-70 000 50
E-post: petter.sivler@s2m.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är Bolagets certified adviser.

Om S2Medical 
S2Medical AB (publ) är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer innovativa sårläkningsprodukter för hela sårläkningsprocessen med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har utvecklat eiratex®, ett nytt cellulosabaserat material för läkning av svåra brännskador och kroniska sår. Materialet läker sår effektivt och därmed minskar både lidande för patienter samt kostnader för hälso- och sjukvården. 

Aktiens kortnamn: S2M

Aktiens ISIN-kod: SE0011725084