Största ägaren tecknar för hela sin andel i företrädesemissionen

Spectracures största ägare tillika verkställande direktör, Masoud Khayyami avser att utnyttja samtliga sina tilldelade teckningsrätter i den pågående företrädesemissionen.

Teckningen utgör 1 653 382 st units (privat och via bolag) vilket motsvarar ca 8,7 MSEK, eller cirka 16,6 procent av den pågående företrädesemissionen om totalt ca 52,4 MSEK.

Emissionen är sedan tidigare garanterad till cirka 82 procent via ett konsortium arrangerat av G&W Fondkommission. Dock har Bolaget enligt gängse praxis vare sig begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för åtagandet.

Teckningstiden för Spectracures företrädesemission startade fredagen den 12 oktober och pågår fram till och med tisdagen den 30 oktober. Handel med uniträtter pågår fram till och med den 26 oktober. Även teckningar utan företräde välkomnas, vilka kan komma att tillgodoses genom det utrymme för övertilldelning om upp till drygt 5 MSEK som kan komma att beslutas vid överteckning. Anmälningssedel, emissionsteaser och prospekt finns tillgängligt för nedladdning via Bolagets hemsida, www.spectracure.com, via www.gwkapital.se, www.hagberganeborn.se samt via www.spotlightstockmarket.com.

Bolagsledningen kommer för övrigt att presentera bolaget den 15 november prel. kl 10:45 på G&W Småbolagsfrukost. Plats: IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Anmälan till eventet sker via www.financialhearings.com.

Direktlänk till anmälan https://financialhearings.com/event/11519/register/live_event

För ytterligare information kontakta:
SpectraCure AB publ, vd, Masoud Khayyami, telefon: +46(0) 70 815 21 90

SpectraCure i korthet

SpectraCure bildades 2003 som ett start-up-bolag från Lunds universitet och Lunds tekniska högskola. Bolaget är fokuserat på cancerbehandling med medicintekniska system med laserljuskällor som kopplas till cancertumören med införda optiska fibrer, i kombination med ett fotoreaktivt läkemedel. Metoden benämns interstitiell fotodynamisk tumörbehandling, förkortat PDT efter engelskans photodynamic therapy. Denna behandlingsmetod är lämplig för invärtes solida tumörer av olika slag, t ex i prostata och bukspottkörtel, men även andra typer som cancer i huvud- och halsområdet.