Strategiska internationella investerare går in i Inzile

eFashion Championship PTE Ltd (“eFC”), huvudägare i Inzile AB (publ) (“Inzile”), fullföljer sin ambition att stärka Inziles ägarstruktur genom att tillföra strategiska investerare som adderar värde till företaget och dess affärsverksamhet. Detta uppnås genom att utvalda investerare aktivt deltar med sina allianser som ökar Inziles intäkter, breddar produktportföljen och förbättrar de kommersiella marginalerna.

Den tyske affärsmannen Hakan Koc har förvärvat 938 967 aktier, till priset 21,30 SEK styck, genom att förvärva ett aktieblock av eFC. Hakan Koc är medgrundare och en av huvudägarna i ett av de största noterade fordonshandelsbolagen i Tyskland. Hakan Koc kommer tillsammans med Enrique Bañuelos, eFC:s ägare, att stödja Inziles intåg på den nordamerikanska marknaden för elektromobilitet, genom etableringen av ett nytt investmentbolag som ska förvaltas av Inzile och som kommer registreras under första kvartalet 2022.

Den brittiska affärskvinnan Li Ru har förvärvat 666 667 aktier, till priset 22,00 SEK styck, genom att förvärva ett aktieblock av eFC. Li Ru tillhör en betydande kinesisk familj som äger och driver olika företag, t.ex. internationella visum, en verksamhet som genomförs med världsledaren VFS. Li Ru kommer, i samarbete med eFC, att tillföra Inzile affärsrelationer på den kinesiska marknaden, fokuserade på fordonsföretag och leveranser av material och komponenter.

Ovan presenterade aktietransaktioner breddar Inziles ägarstruktur och stärker bolaget genom att tillföra internationella investerare med ett långsiktigt investeringsperspektiv.

För ytterligare information:

Yago Mendez, CEO Inzile, yago.mendez@inzile.com, +46 490 199 99

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, +46 73 325 75 04

 Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser, +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se.

Från den 1 mars 2022 kommer Inzile AB (publ) att kommunicera externt enbart på engelska.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com