Styrelseledamöter i Inzile köper aktier i bolaget

Den nyvalda styrelseledamöterna Måns Sjöstedt och Håkan Örtenholm har köpt 100 000 respektive 25 000 aktier i Inzile AB (publ) (”Inzile”).  Därutöver har huvudägare och styrelseordförande Ragnar Åhgren förvärvat 100 000 aktier i Inzile. Nytillträdda tf. VDn Klas Åhgren har köpt 50 000 aktier i Inzile.

 – Jag är mycket nöjd med att ingå i Inziles nya styrelse och jag tror stenhårt på bolagets nya inriktning och strategi. Därför vill jag gärna äga en betydande aktiepost i Inzile, säger Måns Sjöstedt, styrelseledamot i Inzile.

För ytterligare information:

Ragnar Åhgren, styrelseordförande Inzile, ragnar.ahgren@inzile.com, 073 356 89 89

Peter Wergens, CFO Inzile, peter.wergens@inzile.com, 073 325 75 04

Om Inzile

Inzile är ett svenskt techbolag som tillverkar intelligenta eldrivna fordon samt skapar moderna transport- och servicelösningar för ett hållbart samhälle. Företagets vision är att befria världen från utsläpp av fossila bränslen och snabba på klimatomställningen genom att bidra till hållbara städer som förbättrar människors livskvalitet.

Inzile grundades 2012 utifrån en stark vilja att framtidsanpassa arbetsfordonssektorn och i teamet finns några av Skandinaviens främsta auktoriteter inom eldrivna fordon, digitalisering, tillverkning och inköp. Inzile utvecklar, producerar och säljer innovativa fordonslösningar för en global marknad utifrån Nordens utmanande klimat, säkerhetskrav och miljöstandarder. Bolaget har svenskt säte med huvudkontor och produktion i Västervik, R&D i Tranås samt marknadskontor i Stockholm.

Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Redeye AB är bolagets Certified Adviser, +46 8 121 57 690, certifiedadviser@redeye.se.

För mer information, vänligen besök: www.inzile.com