SVENSKA AEROGEL – FÖRETRÄDESEMISSION 50 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Svenska Aerogel har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 50 miljoner kronor.

Emissionslikviden ska huvudsakligen användas för att etablera en marknadsorganisation och bygga upp en större produktionsanläggning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är att aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie per varje befintlig aktie och teckningskurs är 3:85 kronor per aktie.

Företrädesemissionen täcks till 80 procent genom garantiåtaganden.