Swedish Stirling publicerar bolagsbeskrivning

Swedish Stirling AB har publicerat den bolagsbeskrivning som är en del av noteringsprocessen på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Den 2 november offentliggjordes att miljöteknikföretaget Swedish Stirling har godkänts av Nasdaq First North för notering av bolagets aktier och konvertibler 2019/2021 (KV2) på Nasdaq First North Premier Growth Market respektive First North Bond Market, med första handelsdag den 6 november 2020. Bolaget har nu publicerat den bolagsbeskrivning som är ett krav för listning på Nasdaq First North.

Bolagsbeskrivningen innefattar bland annat en presentation av Swedish Stirlings verksamhet, marknad, organisation, finansiella ställning och risker.

Bolagsbeskrivningen finns tillgänglig på https://swedishstirling.com/investerare/bolagsstyrning/bolagsbeskrivning/

Bolagsbeskrivningen utgör inte ett prospekt, har inte godkänts av Finansinspektionen och innehåller inget erbjudande om teckning av bolagets aktier eller andra finansiella instrument i Sverige eller i någon annan jurisdiktion.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Sven Ljungberg, Kommunikationschef, 031-385 88 30, ir@swedishstirling.com

 

Om Swedish Stirling AB

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet. PWR BLOK är – enligt oberoende certifiering – det billigaste sättet att producera elektricitet som existerar idag, och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är listat i Sverige på NGM Nordic SME. Läs mer på www.swedishstirling.com