Tangiamo Touch Technologys nyemission genomförd

Bolaget har emitterat 5 461 537 aktier varav 3 461 537 av aktier tecknades till kursen 0,65 kr av ett konsortium av investerare. Resterande 2 000 000 aktier tecknades av delar av Bolagets ledning och styrelse till kursen 0,75 kr per aktie.

Bolaget tillförs därmed 3,75 MSEK mkr före emissionskostnader. Efter den riktade nyemissionen av aktier kommer Bolagets aktiekapital öka med 1 092 307,40 kr.

Nyemissionen motsvarar en utspädning om cirka 21,6 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Upptagande av handel av nya aktier kommer att tillkännages genom separat pressmeddelande. Syftet med nyemissionen var att stärka Bolagets finansiella ställning samt att tillföra Bolaget långsiktig finansiell styrka på ägarsidan.

Göteborg Corporate Finance har agerat finansiella rådgivare i samband med transaktionen.


För mer information

Vänligen kontakta

Linh Thai, VD
tel: 076-230 83 91, e-post: linh.thai@tangiamo.com 

Harald Börsholm, Försäljningschef
tel: 070-944 77 66, e-post: harald.borsholm@tangiamo.com


Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB grundades som ett spinoff-företag från Chalmers tekniska högskola och baseras på forskning inom sensorteknologi för touchskärmar. Den unika patenterade teknologin gör det möjligt att identifiera vem som är vem av flera samtidiga användare. Tangiamo var först i världen med kommersiella tillämpningar av multitouch på stora platta bildskärmar. Bolaget hittade tidigt tillämpningar för tekniken inom kasinospel, där den är idealisk för att hantera satsningar av pengar. Bolaget har även strukturerats och utformats för en satsning inom tre olika affärsområden: Touch Technology, Online Gaming och Electronic Table Games. Detta gör det möjligt att ta till vara den omfattande tekniska utveckling som skett i bolaget, vilket skapar stora möjligheter till expansion inom nya områden, speciellt nya tillämpningar av Tangiamos unika sensorteknologi. Mer information om verksamheten finns på http://www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser, e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.