Tangiamos styrelseordförande och ledning tecknar i den pågående företrädesemissionen

Tangiamo Touch Technology AB (”Tangiamo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att styrelseordförande och ledningen kommer att teckna Units för motsvarande 265 000 SEK i den pågående företrädesemissionen, som offentliggjordes den 30 mars 2022.

Styrelseordförande i Tangiamo, Staffan Hillberg, avser att teckna Units motsvarande sin pro-rata andel till ett belopp om 65 000 SEK. Utöver detta kommer Bolagets VD, Linh Börsholm Thai, som idag inte äger några aktier att teckna Units för ett belopp om 100 000 SEK. Bolagets operativa chef, Harald Börsholm Thai, som idag inte äger några aktier kommer att teckna för ett belopp om 100 000 SEK. Sammanlagt motsvarar det ca 1,32 procent av den pågående företrädesemissionen.

För mer information
Vänligen kontakta:

Linh Börsholm Thai, CEO
linh.thai@tangiamo.com

Harald Börsholm Thai, COO
harald.borsholm@tangiamo.com

Office
info@tangiamo.com
+46 31 51 57 30

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kontaktuppgifter: Kungsgatan 3, Stockholm, email. ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Tangiamo i korthet
Tangiamo Touch Technology AB (publ) är ett svenskt företag med säte i Göteborg. Bolaget noterades 2017 på Nasdaq First North Growth Market och arbetar främst med tillämpningar av sensorteknologi inom Gaming. Bolaget har patent på en rad områden inom både touch teknologi och visuell identifiering. Bolagets produkter finns installerade på kasinon, spelhallar och kryssningsfartyg i mer än 30 länder. Mer information om verksamheten finns på www.tangiamo.se. Bolagets aktie (TANGI) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market.