Teckning av units med och utan företrädesrätt i Zoomability Int ABs (publ) företrädesemission

Teckningstiden för att förvärva units i Zoomability Int AB (publ) (”Zoomability” eller ”Bolaget”) avslutas på måndag den 13 november 2023. Då det är en företrädesemission för nuvarande aktieägare fick alla som hade aktier registrerade i sin depå eller på VP-konto möjlighet att teckna och är garanterad tilldelning av units för 0,90 kr styck, bestående av en aktie och en teckningsoption i serie TO4, som kan lösas in för 1,20 kr första halvan av maj 2024.   

Vi har dock noterat att vissa banker har betydligt kortare teckningstid, vilket innebär att det i realiteten inte går att teckna via sin bank eller annan förvaltare längre. För SEB var sista dagen exempelvis den 7 november.

I alla händelser går det att teckna direkt med hjälp av Bank-ID via teckningssedel hos Hagberg & Aneborn fondkommission, ända fram till kl 15:00 den 13 november. Detta både för aktieägare med uniträtter, vilka är garanterade tilldelning, men också teckning utan uniträtter, dvs alla som är intresserade att teckna vare sig de äger aktier utan uniträtter eller inga alls, men tror på Bolaget. Tilldelning utan uniträtter sker dock endast om emissionen inte blir fulltecknad.

För den som missat teckna med stöd av sina uniträtter eller vill försöka teckna mer i emissionen utan företräde (uniträtter) finns en direktlänk här, samt på vår IR-sida där du också kan läsa eller ladda ner vårt Informationsmemorandum (IM), eller den mer kortfattade ”Teasern”, för att få en tydligare bild över vårt erbjudande.

För mer information kontakt

Pehr-Johan Fager, VD Zoomability Int AB
Mail: pj@zoomability.com
Telefon: 070-920 39 61

Webb: https://www.zoomability.com/sv/investor-relations/ 

Om Zoomability Int AB (publ)

Zoomability har utvecklat och säljer en terränggående elrullstol Zoom Uphill®, anpassad för personer med funktionsnedsättning i de nedre extremiteterna, men som också passar alla som vill ha en häftig körupplevelse. Den har rönt stor uppmärksamhet främst i USA, men även i Sverige och övriga Europa. Det är en hybrid mellan traditionella eldrivna rullstolar-PWC, från tillverkare som Permobil, Sunrise och Invacare, och fyrhjulingar-ATV. Zoom Uphill® har funktionaliteten och de ergonomiska kvalitéerna som en PWC och körkapacitet och stabiliteten som hos en ATV. Den är unik i sin design då den tack vare sin patenterade bottenplatta är både lätt och smidig såväl som stark och stabil och lämpar sig därför både för tuff terräng och urbana miljöer. Zoom Uphill® möjliggör ett friare liv för personer med begränsad rörelseförmåga. Det kan vara människor med olika typer av funktionshinder, lungkapacitet eller styrka i kroppen.