Teckningsperioden påbörjad i Three Gates AB:s företrädesemission

Teckningsperioden i Three Gates AB:s företrädesemission är nu inledd och pågår mellan den 13 februari – 1 mars 2018. Handel i teckningsrätter avslutas den 27 februari.

Anmälningssedel, emissionsteaser och investeringsmemorandum finns tillgängliga för nedladdning via Bolagets hemsida, www.ThreeGates.se, via www.gwkapital.se samt via www.hagberganeborn.se.

G&W Fondkommission är Bolagets finansiella rådgivare i transaktionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission är utsett till emissionsinstitut.

För ytterligare information

Don Geyer VD, Three Gates AB Telefon: 0705 – 54 73 33 E-post:don@threegates.se

Three Gates AB-img

Om bolaget

Three Gates AB är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se