TEMPEST SECURITY VÄNTAS GÖRA FIRST NORTH-DEBUT 6/12

STOCKHOLM (Direkt) Säkerhetsföretagets Tempest Security är på väg till Nasdaq First North, där första handelsdag är planerad till den 6 december.

Tempest Security är sedan 2009 auktoriserat av Länsstyrelsen som bevakningsbolag och har sedan dess växt till en av Sveriges tio största leverantörer av säkerhetstjänster med stark närvaro i primärt Stockholm, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Huvuddelen av verksamheten utgörs av traditionell bevakning (mobil och stationär) och så kallade särskilda tjänster (personskydd, konsultation, bakgrundskontroller med mera). Dessutom finns en teknikverksamhet för installation och service av säkerhetstekniska anläggningar.

Inför listningen görs en ägarspridning och nyemission av aktier om totalt 50,6 miljoner kronor, varav nyemissionen utgör cirka 39,6 miljoner. Priset per aktie i erbjudandet är 22 kronor per aktie, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i Tempest Security före erbjudandet om 120 miljoner kronor och 160 miljoner efter att erbjudandet fullföljts.

Bolaget omsatte 126 miljoner kronor under januari-september 2017 (100) och uppnådde ett ebitda-resultat på 4,8 miljoner kronor (7,2).

I sin senaste kvartalsrapport, där siffrorna framgår, förklarar Tempest resultatminskningen med noteringskostnader, avgångsvederlag, legala kostnader i samband med förvärv samt ökade investeringar i framtida tillväxt i form av nyckelpersonsrekryteringar.

Anmälningsperiod för allmänheten löper 22 november-4 december och för institutionella investerare 22 november-5 december.

Arctic Securities är finansiell rådgivare i samband med erbjudandet.