Tendo AB meddelar sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3

Tendo AB:s (“Tendo” eller “Bolaget”) företrädesemission av units, vars teckningstid avslutades den 22 april 2024, har nu registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel med BTU (betald tecknad unit) är den 16 maj 2024 och stoppdag är den 20 maj 2024. Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 3 är den 22 maj 2024.

I april 2024 genomförde Tendo företrädesemissionen som tillförde Bolaget cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats på Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 16 maj 2024 och stoppdag är den 20 maj 2024. Aktier och teckningsoptioner av serie TO 3 beräknas distribueras till VP-konto/depå den 22 maj 2024.

Efter Bolagsverkets registrering av företrädesemissionen av units uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 86 286 109 stycken och aktiekapitalet till 1 725 722,18 kronor. Härutöver finns det 6 800 977 utestående teckningsoptioner av serie TO 3.

Rådgivare

Gemstone Capital A/S agerar finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Nordic Issuing AB har utsetts till emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Mette Gross, Styrelseordförande Tendo
Telefon: (+46) 735 178 525
E-post: mette.gross@lehdab.com
Hemsida: www.tendoforpeople.se

Kort om Tendo
Tendo AB är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer medicintekniska robotiserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar i händerna. Bolagets första produkt, Tendo OneGrip, är en handske med integrerat exoskelett som ger styrka och rörlighet i händerna till personer med begränsad, eller saknad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Bolaget är beläget i Lund i Sverige. Tendo AB är noterat på den svenska Spotlight Stock Market. Mer information på www.tendoforpeople.se.