TerraNets teknik ska rädda miljoner människoliv

Sponsrad

Varje dag omkommer 3 500 människor i trafiken. Antalet skadade är det tiodubbla. Det ökar behovet av effektivare positionerings- och kollisionsvarningssystem.  Med systemet VoxelFlow ligger svenska TerraNet långt fram i utvecklingen. Med flera stora avtal tecknade tar bolaget nu in 40 miljoner kronor för att ta nästa steg.

Fordonsindustrin lägger allt mer resurser på att förbättra säkerheten. En allt viktigare faktor är system för positionering och kollisionsvarning som kan minska antalet trafikolyckor dramatiskt.

– Vårt fokus är att minska antalet olyckor och rädda liv. Utöver mänskligt lidande med uppåt 50 miljoner skadade i trafiken globalt är det också en tung samhällskostnad. Med vår sensorbaserade positionering ska vi minska detta, säger TerraNets VD Pär-Olof Johannesson.

TerraNets sensorbaserad teknologi är inriktad på kollisionsvarning och ses som framtiden av många i branschen. Med tekniken, som heter VoxelFlow, kortas reaktionstiderna avsevärt, vilket räddar liv. Tack vare positionering och navigation för att lägesbestämma fordon i förhållande till fotgängare är tekniken mer exakt än andra system.

Stora avtal är tecknade – tar in 40 miljoner

Under 2019 och 2020 har TerraNet, som är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market, tecknat leverantörsavtal med ett av världens största nöjes- och mediaföretag. Syftet är att optimera säkerheten i åkattraktionerna i deras nöjesparker. Detta projekt genomförs i samarbete med konsultföretaget Afry (tidigare ÅF). Ett samarbete har även inletts med Daimler-Mercedes Benz. Där är det övergripande målet att ta fram nästa prototypnivå av VoxelFlow, som ska presenteras den senare i år. För att vara nära kunden har TerraNet etablerat ett fast driftsställe med kontor i Stuttgart.

– Målsättningen med denna finansieringsrunda är att ge oss förutsättningarna att förverkliga vår ambitiösa affärs- och tillväxtplan för att inom några år bli världsledande inom bildanalysbaserad mjukvara för fordonssäkerhet, säger Pär-Olof Johannesson.

Ska minska felmarginalerna kraftigt

TerraNets teknik baseras på radiobaserad positionering och navigation. Med hjälp av tredimensionell bildanalys ökar noggrannheten i distansbedömningen. Med TerraNets mjukvara integrerad i bilens system kan inbyggda sensorer snabbt kommunicera riktning, hastighet och läge och därigenom öka noggrannheten och minska reaktionstiderna avsevärt jämfört med laserradar som använts tidigare.

– Voxeflow är ett världsunikt patent som har tio gånger bättre prestanda än laserradar och kan med extrem precision lägesbestämma, detektera och klassificera objekt i mörker på mattsvart yta med extremt hög upplösning oavsett om det handlar om en fotgängare eller en lyktstolpe, säger Pär-Olof Johannesson.

Faktaruta: TerraNets affärsstrategi kan delas in i fyra delmoment

1. Egen produktutveckling. Den egna produktutvecklingen syftar till att utveckla de produkter som ska generera licensintäkter till Bolaget. TerraNet strävar efter att produktutvecklingen ska ske i samarbete med andra aktörer, vilket även bedöms stärka Bolagets position på marknaden. Den egna produktutvecklingen genererar inga direkta intäkter till Bolaget.

2. Leverans av service- och systemintegrationsprojekt. Genom att utföra kundprojekt inom avancerat förarstöd och kollisionsvarning, i vilka TerraNet tillhandahåller service- och systemintegrationstjänster, genereras direkta intäkter för Bolaget, samtidigt som TerraNets kompetens och marknadsposition stärks.

3. Gemensam produktutveckling. Genom att tillsammans med kunder utveckla produkter där rättigheterna till den utvecklade teknologin delas mellan TerraNet och kunden kan både direkta serviceintäkter och framtida licensintäkter genereras.

4. Produktförsäljning. TerraNets mjukvara säljs som en produkt till kunder. Förutom licensintäkter kan denna försäljning även skapa intäkter för kundanpassning av produkten samt service och uppgraderingar.

Se filmen när VD P-O Johannesson berättar om TerraNet.

Läs mer om erbjudande på Mangold.se