TITANIUM STIGER VID DEBUT PÅ NASDAQ FIRST NORTH FINLAND

STOCKHOLM (Direkt) Titanium, inriktat på fondförvaltning inom hälsovårds- och bostadsfastigheter och även på fondförvaltningstjänster, gjorde debut på Nasdaq First North Finland på måndagen.

Teckningskursen inför listningen var 6:15 euro och aktien handlades vid 10-tiden till 6:92 euro.

Titanium omsatte 6,7 miljoner euro under 2016 och rörelseresultat före amorteringar och goodwill låg på 3,5 miljoner euro. Bolaget grundades 2009.