TOPRIGHT: NYEMISSION INFÖR NGM-HANDELSSTART ÖVERTECKNAD

STOCKHOLM (Direkt) Ljusteknikföretaget Toprights nyemission på 18 miljoner konor inför handelsstarten på NGM:s MTF-lista i mitten på oktober övertecknades med 2 procent. Garantiåtaganden behöver således inte utnyttjas.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs 17,5 miljoner kronor efter emissionskostnader om 0,5 miljoner, det i sin tur lägre än budgeterade 1,2 miljoner kronor.