Utfall i nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1

Totalt nyttjades 21 984 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär att 25 281 nya aktier registreras hos Bolagsverket. QuickCool tillförs således cirka 73,3 KSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i QuickCool kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 18 370 414 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till

14 696 331,20 SEK.

För frågor avseende nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För information om QuickCool AB, vänligen kontakta

Fredrik Radencrantz, VD
Telefon: 046-286 38 40
E-post: fredrik.radencrantz@quickcool.se

Denna information är sådan information som Quickcool AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2018.

QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning till hjärnan) genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem, The QuickCool system. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. QuickCools system skyddar hjärnan genom att kyla i näshålan och utnyttjar därmed den medfödda värmeväxlaren i näsan. QuickCools intranasala metod erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter. QuickCool är noterat på AktieTorget och bedriver sin verksamhet på Ideon Science Park i Lund. För mer information, vänligen se www.quickcool.se.

QuickCool-img