Valberedning för Arlandastad Group AB utsedd

Arlandastad Group har sammankallat sin valberedning inför årsstämman den 19 april 2023.

I enlighet med beslut på Arlandastad Groups årsstämma den 19 maj 2021, ska bolagets valberedning bestå av en representant för vardera av bolagets två största ägare per 31 augusti och den störste aktieägare som är oberoende av ovan nämnda huvudägare.

Valberedningen består av:

  • Erik Lautmann, Styviken A/S (valberedningens ordförande)
  • Leif West, Gelba
  • Ilija Batljan, SBB

Styrelsens ordförande Peter Wågström är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisorsarvoden eller stämmoordförande kan göra det med e-post till erik.lautmann@radela.se senast den 10 februari 2023. 

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till ordinarie bolagsstämma 2023 samt på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta:
Sara Johansson, Kommunikationschef
Arlandastad Group
E-mail: sara.johansson@arlandastad.se
Mobil: 073 034 63 97

Om Arlandastad Group
Arlandastad Group är ett fastighetsbolag som grundades 2005 och har ett långsiktigt investeringsperspektiv med fokus på att identifiera strategiska markområden i syfte att utveckla fastigheter till dess fulla potential. Mer om Arlandastad Group finns på www.arlandastadgroup.se

Arlandastad Groups Certified Adviser är Avanza Bank AB (publ), e-post: ca@avanza.se,
telefon: +46 (0)8 562 250 00.