Valberedningen inför årsstämman 2023 i IRRAS AB

Valberedningen i IRRAS AB inför årsstämman 2023 har fastställts, baserat på de största aktieägarna per 30 september 2022.

Stockholm, 6 december 2022 – Enligt de principer för tillsättande av valberedning i IRRAS AB (publ) ska valberedningen inför årsstämman 2023 utgöras av representanter utsedda av de tre största aktieägarna per den 30 september året innan årsstämman, samt av styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna efter utgången av tredje kvartalet. 

Sedan valberedningens sammansättning fastställts, meddelade IRRAS idag att valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande personer:

  • Christer Hellström, ordförande i valberedningen, utsedd av Bacara Holdings Limited
  • Philippe Audi, utsedd av Spetses Investments Limited
  • Yana Vlasova, utsedd av Lexington Holding Assets Limited
  • Marios Fotiadis, styrelseordförande i IRRAS AB

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida, www.irras.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta genom att sända e-mail till nomination@irras.com (rubrik “IRRAS valberedning”) eller via brev till IRRAS AB, Attn: IRRAS valberedning, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, Sverige.

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänligen kontakta:
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2022 kl. 08.30 (CET).