Västsvensk Logistik AB (publ) godkänt för notering på AktieTorget

Västsvensk Logistik AB (”Västsvensk Logistik”) är ett nybildat fastighetsbolag, vars portfölj består av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Bolaget förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning. Arctic Securities, en norsk investmentbank, har varit arrangörer i transaktionen av fastigheten. 

Västsvensk Logistiks fastighet förvärvades från Klövern Helge AB under december 2017. Fastigheten har tre hyresgäster, och omfattas till största del av KappAhl Sverige ABs centrallager, distributionscenter och huvudkontor. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 48 064 kvadratmeter och hyresavtalen har en genomsnittlig återstående löptid om 9,6 år. Den totala hyresintäkten för helåret 2018 estimeras till cirka 40 MSEK.

Arctic Group är en oberoende leverantör av finansiella tjänster med kontor i Oslo, Stockholm, Houston, New York och Rio de Janeiro. Arctic Securities AS är en investmentbank med ett norskt arv och ett växande internationellt fotavtryck. Verksamheten består av aktie- och obligationsmäkleri samt rådgivning i samband med kapitalanskaffningar, börsnoteringar, uppköp och fusioner.

Västsvensk Logistik AB uppnår spridningskravet med likviditetsgarant.

Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på aktietorget.se inför noteringen.

Erbjudandet i sammandrag:

Teckningskurs i emissionen: 100 SEK per aktie

Värdering: Bolaget värderas till 245 MSEK

Första dag för handel: Bolagets aktie beräknas upptas till handel den 19 januari 2018 under kortnamnet VASLOG

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert

Chef Notering, AktieTorget

+46 8 511 68 008

notering@aktietorget.se