Västsvensk Logistik AB (publ) noteras den 29 januari 2018

Västsvensk Logistik AB (”Västsvensk Logistik”) är ett nybildat fastighetsbolag, vars portfölj består av fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Bolaget förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning. Arctic Securities, en norsk investmentbank, har varit arrangörer i transaktionen av fastigheten.  

I det tidigare pressmeddelandet från Aktietorget med information om att Västsvensk Logistik AB (publ) godkänts för notering framgår att bolagets aktie beräknades upptas till handel den 19 januari 2018.

Första dag för handel har av administrativa skäl flyttats och bolagets aktie beräknas upptas till handel den 29 januari 2018 under kortnamnet VASLOG.

Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på aktietorget.se inför noteringen.

För mer information, vänligen kontakta:

Oskar Wollert
Chef Notering, AktieTorget
+46 8 511 68 008
notering@aktietorget.se