Vattenrening med spillvärme, ett unikt företag med en ovanlig exit

Sponsrad

Oberoende av börsen, utan banklån och med siktet inställt på en tradesale till en av de stora internationella aktörerna inom miljöteknik. HVR Water Purification AB går sin egen väg och har efter 30 års arbete med vattenrening utvecklat en produkt som använder spillvärme från kraftverk för att rena och avsalta vatten till en mycket låg kostnad. Från 21:a januari till 4:e februari genomför HVR en nyemission på 24 miljoner kronor för att påbörja tillverkning och marknadslansering av sin nya produkt, Waterapp.

-WaterApp skulle kunna producera 25 miljarder kubikmeter rent vatten per år, alltså några kubikmeter per person på jorden, genom att utnyttja energin i den spillvärme som inte kommer till användning, säger Aapo Sääsk, VD för HVR Water Purification AB.
Avsaltning av havsvatten är bara en av WaterApps förmågor. Den tar bort mer än 99 % av alla föroreningar från avloppsvatten, sjövatten och grundvatten. Det rena vattnet kan sen både drickas och användas inom industrin.
-Genom att driva tekniken med kylvatten i ett kraftverk kan utgiften för värmeenergi elimineras. Kostnaden minskar därmed med mer än 50 % jämfört med de metoder för avancerad vattenrening som används idag. Absolut rent vatten från WaterApp kostar cirka ett öre per liter, det har alla råd med, säger Aapo Sääsk.

Ny teknik lång historik
Waterapps teknik har utvecklats under 30 års tid och testats de senaste 15 åren på många håll i världen. Det finns ännu inga andra företag som har utvecklat något liknande och en marknadslansering sker under 2019.
– Den viktigaste fördelen för WaterApp jämfört med dagens teknik är den låga energi kostnaden när produkten kopplas ihop med ett kraftverk, säger Aapo Sääsk.
 

Egen handelsplats på hemsidan
HVR skiljer sig från många onoterade bolag genom att erbjuda en egen handelsplats på sin hemsida.

– HVR är onoterat och har inga banklån. Bolaget vill inte vara beroende av vare sig börsen eller banken. Det är tryggast så! Därför har vi överlevt vår 30 år långa och krävande utvecklingsprocess fram till en konkurrenskraftig produkt baserad på vår världsunika teknik, säger Aapo Sääsk.

Bolaget har emellertid på flera bolagsstämmor diskuterat en notering på Nasdaq First North. HVR utesluter inte en notering när det finns ett bra läge men har ”trade sale” som primära strategi.

– Vi har haft kontakt med ett antal internationella investmentbolag som är särskilt intresserade av att investera i miljöteknik. Vatten ligger högt på deras agenda och vi kommer att kontakta dem när våra första produkter har haft framgång på marknaden, säger Aapo Sääsk.


Absolut rent vatten från WaterApp kostar cirka ett öre per liter, det har alla råd med.


Fakta om emissionen

Total emissionsvolym:
24 MSEK
Teckning:
Sker utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare
Teckningstid:
21 januari – 4 februari 2019
Emissionskurs:
60 kronor per aktie
Aktierna tecknas:
I minsta post om 150 aktier och därefter i jämna 50-tal
Besked om tilldelning:
Meddelas genom utsänd avräkningsnota, senast 11 februari 2019

Styrelsen beslutar om tilldelning vid överteckning.

Teckna dig i emissionen och läs mer på: www.hvr.se


Det här är ingen lek på aktiemarknaden. Det är allvar, säger Aapo Sääsk som är vd för HVR Water Purification AB.


Fotografi av Aapo Sääsk