VD Nils Malmros träder in som tillförordnad CFO i DevPort AB (publ)

Pressmeddelande den 3 juni 2022, kl. 18:00 CET

DevPorts nuvarande CFO, Fredrik Johansson, arbetar sin sista dag på DevPort AB (publ) (”DevPort” eller ”Bolaget”) den 7 juni 2022. DevPorts nya CFO, Victor Appelqvist, tillträder sin tjänst den 8 augusti 2022 och under övergångsperioden träder VD, Nils Malmros, in som tillförordnad CFO för DevPort.

För ytterligare information

Nils Malmros, VD DevPort AB, tfn: 073 620 87 00 eller e-post: nils.malmros@devport.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni, 2022 kl. 18:00 CET.

DevPort är ett svenskt teknikkonsultbolag och agerar som oberoende rådgivare och utvecklingspartner med kundens bästa för ögonen. DevPorts verksamhet kan delas in i tre huvudområden; Produktutveckling, Produktionsutveckling och Digitala lösningar. Huvudkunderna återfinns inom fordonsindustrin och övrig utvecklingsintensiv industri. DevPort sysselsätter fler än 500 personer fördelat på egna anställda och underkonsulter. DevPort grundades 2008 och listades i december 2017 på Nasdaq First North Premier Growth Market. Huvudkontoret ligger i Göteborg med lokalkontor i Linköping, Stockholm, Helsingborg och Karlskrona.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB – E-post: info@fnca.se och telefon: +46 (0)8-528 00 399.

För mer information, besök www.devport.se.