Veg of Lund – Nytt fokus ska ge tillväxt – Mangold Insight Analys

Livsmedelsbolaget Veg of Lunds omsättning ökade under det första kvartalet jämfört med samma period 2021. Tillväxttakten har minskat till följd av att bolaget avslutat ett antal avtal på den kinesiska marknaden. Det i sin tur föranleder att Mangold reviderar ned försäljningsprognosen för 2022, och att bolagets förväntade försäljningsgenombrott infaller först 2023.  

Veg of Lund har lanserat DUG på Irland och är nu heltäckande  på de brittiska öarna. Distributionsbolaget Wholefoods Wholesale har lagt en order värd cirka 130 000 kronor. Intresset från livsmedels- och distributionsföretag vittnar om styrka i DUG:s varumärke. Nästa skede, konsumenters uppfattning kring produkten, blir viktig trigger för bolaget. Mangold ser positivt på intresset från Storbritannien och Irland som väntas bli viktiga marknader för att nå större försäljningsvolymer.

Mangold reviderar riktkursen till 19,00 kronor per aktie (35,00). Det följer av lägre försäljning och högre kostnader än väntat. En viktig trigger för att riktkursen uppnås är att DUG slår igenom bland konsumenter och kan konkurrera mot befintliga produkter. Därutöver förväntar vi oss att Veg of Lund kan skapa och sälja fler produkter, samt licensiera ut produktion, baserat på sin patenterade potatisemulsion.