Wyld Networks och Khomp tecknar avtal för distribution av satellitbaserade IoT-lösningar för flera affärsvertikaler

Den virtuella satellitnätoperatören Wyld Networks tillkännager idag ett partnerskap med Khomp, en brasiliansk hårdvarutillverkare som producerar IoT-lösningar för industri, jordbruk och allmännyttiga företag.

Khomp är ett brasilianskt företag, baserat i Santa Catarina, som tillhandahåller ledande edge IoT-teknologi för de mest krävande situationerna med tillförlitlighet och hög prestanda. Med ett ansenligt rykte för kvalitetslösningar på den nationella marknaden, har Khomp även regionala kontor i städerna Buenos Aires, Argentina; Medellin, Colombia; Mexico City, Mexico; och Miami, Florida. Dedikerade till utvecklingen av innovativa produkter, erbjuder Khomp en omfattande portfölj av IoT-lösningar.

Med Wyld Networks förmåga att ansluta både markbundna- och satellitbaserade nät genom LoRaWAN, kommer partnerskapet möjliggöra 100-procentig IoT-täckning av Sydamerika via anslutning till satelliter som kretsar i låg omloppsbana, samtidigt som det fortfarande tillåter integration med befintliga markbundna nätverk kopplade till LoRaWAN. Den 100-procentiga täckningen kommer medföra enorm tillväxtpotential för Khomp att nå tidigare oåtkomliga delar av kontinenten.

Khomp kommer att utöka implementeringen av IoT för sina kunder med den satellitbaserade IoT-lösningen Wyld Connect för att nå 100-procentig täckning för anslutning av sensorer och utrustning.

“Khomp har letat efter en lösning för fjärranslutning av IoT-uppkoppling i syfte att reducera eller avskaffa behovet av ytterligare markbunden infrastruktur,” sade Sandro Kirchnner, chef för P&D IoT på Khomp. ”Vi är glada över att arbeta med Wyld för att leverera denna 100-procentiga täckning av sensorer och utrustning till låg energi och låg kostnad.”

“Digitalisering är en avgörande framgångsfaktor för alla företag som verkar inom industri, jordbruk och allmännyttig infrastruktur,” sade Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. ”Wyld är glada över att samarbeta med Khomp för att möjliggöra tidigare otillgängliga data direkt till Khomp’s sensorer och slutanvändare via satelliter som kretsar i låg omloppsbana.”

För ytterligare information, vänligen kontakta
Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB
Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och företag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer www.wyldnetworks.com