Wyld Networks och Net Reply tecknar avtal om att marknadsföra Wyld Connects satellit-IoT-lösning

Den virtuella satellitoperatören Wyld Networks tillkännager idag ett partnerskap med Net Reply, ett dotterbolag till Reply Group, för att integrera och sälja Wyld Connect satellit-IoT-lösningen.

The Reply Group är en globalt ledande systemintegratör och ett konsultföretag med ett börsvärde på cirka 3,9 miljarder EUR, verksamt i över 16 länder runt om i världen. Dotterbolaget Net Reply fokuserar på nätverksinnovationer och stödjer kunder som står inför nätverksutmaningar i samband med digital transformation genom att definiera, testa och kommersialisera IoT-lösningar och leverera IoT-data för att öka produktiviteten, miljömässig hållbarhet och energieffektivitet.

IoT-enheter blir allt viktigare för att leverera information till företag över hela världen. För att kommunicera är dessa enheter beroende av en rad trådlösa teknologier som LoRaWAN, NB-IoT och LEO-satelliter. Varje nod i ett IoT-ekosystem måste vara effektiv när det gäller strömförbrukning, RF-överföring och nätverkstopologi.

Net Replys erfarna team stödjer IoT-produktmarknadsföring inom olika affärssektorer inklusive telekom, tillverkning, energi och logistik. Wylds satellitanslutning och Wyld Fusion-dataplattformen kompletterar Net Replys IoT-krav genom att leverera global täckning för sensorer och enheter.

"Många IoT-utplaceringar hålls tillbaka av bristande täckning. Att möjliggöra 100 % global anslutning innebär att IoT-företag kan nå marknader var de än befinner sig”, säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Wyld är mycket glada över att samarbeta med Net Reply för att öka försäljningen av Wyld Connect genom deras omfattande globala räckvidd och kundbas."

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com