Wyld Networks tidigarelägger publicering av finansiell rapport för Q2 2023

Publicering av Wyld Networks rapport för det andra kvartalet kommer tidigareläggas till den 21 augusti 2023. Tidigare meddelat datum för publicering var den 30 augusti 2023.

Anledningen till att bolaget tidigarelägger den finansiella rapporten är att bokslutet kommer bli klart snabbare än förväntat och att styrelsen därför inte ser anledning dröja med publicering.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, CEO Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com
Tel: +44 7 824 997 689

 

Om Wyld Networks

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor.

 

Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Läs mer på: www.wyldnetworks.com