Wyld Networks, Vracity och Brinja tecknar avtal om att utveckla övervakning av infrastrukturtillgångar i Saudiarabien

Synergin mellan Wyld Networks banbrytande IoT-anslutning via satellit, Vracitys avancerade digitala tvillingteknik och Brinjas toppmoderna teknik för byggnadsövervakning och applikationer kommer att leda till en omvälvande era inom övervakning av infrastruktur och underhåll av allmännyttiga anläggningar i hela Saudiarabien.

Denna omfattande integration kommer att ge oss möjlighet att upptäcka och analysera olika aspekter av infrastrukturen, inklusive strukturell integritet, väderförhållanden, sprickor, vibrationer och avvikelser. Dessa insikter kommer att spela en avgörande roll för att informera om pågående planerings- och underhållsprogram. Effekterna av denna satsning kommer att sträcka sig över ett brett spektrum av tillämpningar som gynnar intressenter inom många sektorer i hela världen.  

Det australiensiska företaget Vracity skapar digitala tvillingar för byggnader och infrastruktur genom att samla in och kombinera korrekt information med hjälp av teknik som 3D-laserskannrar, drönare, världsledande markradar (GPR) för metodik och validering av sensorer, kameror och andra IoT-relaterade enheter. 

Den digitala tvillingen, en 3D-representation av det "byggda", gör att teamen kan lösa problem på ett effektivt sätt utan att behöva resa till en specifik plats. Vracity förser projektledare, kvalitetskontrollgrupper, byggledare och intressenter med en nästan 100 % korrekt platsstatus.  

Svenska Brinja och Cambridge UK-baserade Wyld Networks teknik kommer att lägga till sensorer på plats med satellitanslutning i låg omloppsbana runt jorden. Wyld kommer att tillhandahålla nätverkshantering via sin Wyld Fusion-plattform och Brinjas sensorer och skalbara apputveckling ger slutanvändarna tillgång till information från marken.  

"Många viktiga infrastrukturtillgångar ligger utanför mobilnätet", säger Alastair Williamson, VD för Wyld Networks. "Samarbetet med Vracity och Brinja ger en utmärkt möjlighet att kombinera digital tvillingteknik med IoT via satellit för att tillgodose behoven av att digitalisera byggda tillgångar på avlägsna platser.”

"Saudiarabien rankas på fjärde plats globalt när det gäller digital beredskap och på andra plats bland G20-länderna", säger Abdul Elbilly, VD för Vracity. "Saudiarabien använder sig snabbt av IoT-teknik, särskilt i infrastrukturprojekt med snabb tillväxt och en marknadsvolym på 17,12 miljarder US-dollar år 2028*. Vracity, Wyld Networks och Brinja har kombinerat sina styrkor för att kunna erbjuda en heltäckande IoT-lösning som möter denna efterfrågan.”

"Att underhålla infrastrukturtillgångar i stor skala är komplext", säger Xavier Leon, VD Brinja AB. "Tillsammans med Wyld Networks och Vracity kan vi bryta ner data till slutanvändaren så att denne kan fatta rätt beslut proaktivt.”

*https://www.statista.com/outlook/tmo/internet-of-things/saudi-arabia

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Alastair Williamson, VD Wyld Networks
E-post: alastair.williamson@wyldnetworks.com 
Tel: +44 7 824 997 689

Om Wyld Networks AB

Wyld Networks utvecklar och säljer innovativa trådlösa teknologilösningar som möjliggör prisvärd uppkoppling globalt, vilket adresserar problemet för människor och bolag gällande bristen på global nätverksuppkoppling. Lösningarna är främst inriktade på trådlös nätverksanslutning för IoT-produkter och människor. Wyld Networks Ltd grundades i Cambridge, Storbritannien under 2016 och är ett helägt dotterbolag till Wyld Networks AB.

Wyld Networks aktie (WYLD) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel 08-5030 1550, e-post ca@mangold.se).

Läs mer på: www.wyldnetworks.com