Ziccum AB (publ) bekräftar första handelsdag på Spotlight torsdag den 25 oktober 2018

STOCKHOLM, SVERIGE – 23 oktober, 2018. På torsdag, den 25 oktober 2018, inleds handeln i Ziccum AB:s aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight. Aktien handlas under handelsbeteckningen “ZICC” och har ISIN-kod SE0011415595. Teckningsoptioner av serie TO 1 handlas under handelsbeteckningen “ZICC TO 1” och har ISIN-kod SE0011641950.

Övertecknad emission inför notering.

Noteringen på Spotlight har föregåtts av en emission av units som tillfört bolaget 15,8 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till cirka 52.7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 334%. Bolaget har efter emissionen cirka 1000 aktieägare.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Innehav av två (2) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 10,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med 1 december 2019 till och med den 31 december 2019.

Bakgrund 

Ziccum grundades som en spin-out från Inhalation Sciences som framgångsrikt noterades på Spotlight (fd Aktietorget) i september 2017. Ziccums vision är att erbjuda säkra och effektiva läkemedel i alla miljöer och situationer över hela världen och att minimera dyr och opraktisk kyl- och frystransport och förvaring.

Rådgivare

Fredersen Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med emissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD Ziccum AB
E-post: conradson@ziccum.com

Mobil: +46 709 61 55 99

Om Ziccum

Ziccum AB (publ) utvecklar nya, patenterade beredningar av biologiska läkemedel där känslighet vid temperaturskillnader inte minst vid transporter begränsar medicinsk och därmed kommersiell potential. Med bolagets patenterade teknologi LaminarPace utvecklas torra beredningsformer av läkemedel och vaccin som i nuläget enbart finns i vätskeform. Därigenom kan Ziccum öka tillgängligheten av läkemedel och vaccin på befintliga – och öppna nya – marknader.