Ziccum AB (publ): Beslutsförslag till årsstämman avseende styrelsen

LUND, SVERIGE – 5 juni, 2020. Ziccum AB (publ) publicerade den 14 maj 2020 kallelse till årsstämma den 16 juni 2020 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22, 223 63 i Lund. Nedan presenteras fullständiga beslutsförslag avseende antal styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvode, val av styrelseledamöter och val av styrelseordförande.

Följande förslag föreligger inför kommande årsstämma:

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter,

att styrelsearvode ska utgå med 180 000 kronor till styrelseordförande och med 90 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter,

att omval sker av styrelseledamöterna Fredrik Sjövall, Ola Camber, Kristian Kierkegaard, Mattias Münnich och Mikaela Bruhammar, samt

att Fredrik Sjövall omväljs till styrelseordförande.

För mer information om Ziccum, vänligen kontakta:

Göran Conradson: VD 
E-mail:
conradson@ziccum.com

Mob: +46 709 61 55 99

Om Ziccum AB (publ)
Ziccum utvecklar och kommersialiserar den patenterad teknologin LaminarPace för torkning av primärt biologiska läkemedelssubstanser som är känsliga för konventionella torkningsmetoder. Torr form är önskvärt i de allra flesta läkemedelsprojekten då det ökar stabiliteten, förlänger hållbarheten och förenklar vid tillverkning, logistik och förvaring.

Pressmeddelandet har ingivits för publicering av bolagets CEO den 5 juni 2020.