ZUTEC: ANSÖKER OM LISTNING PÅ FIRST NORTH, GÖR NYEMISSION

STOCKHOLM (Direkt) Zutec Holding, som utvecklar och marknadsför molnbaserade mjukvarutjänster, ansöker om listning av bolagets aktier på Nasdaq First North samt genomför en nyemission om 50 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Zutec är främst inriktade mot företag inom bygg- och fastighetssektorn.

Teckningskursen i emissionen uppgår till 24 kronor per aktie. Anmälningsperioden för erbjudandet löper från den 20 februari till den 5 mars 2018.

Emissionslikviden är till 70 procent avsedd att användas till finansiering av en expanderad försäljningsstyrka, med nya lokala kontor i strategiskt utvalda regioner, samt rörelsekapital för de långa anbudsprocesserna som förekommer vid försäljning till bygg- och fastighetsbranschen.

Återstående 30 procent av emissionslikviden avser Zutec använda till finansiering av ytterligare investeringar i bolagets teknik och produktutbud.

Remium Nordic är finansiell rådgivare och Certified Adviser.

MAQS Advokatbyrå är legala rådgivare avseende svensk rätt medan Reddy Charlton Solicitors är bolagets legala rådgivare avseende irländsk rätt.

Hagberg & Aneborn Fondkommission agerar emissionsinstitut.