Accept- och teckningsperiod för inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission i Real Holding i Sverige AB flyttas fram tre dagar

Som tidigare meddelats i Nordic MTF:s meddelandeserie: #17-62 genomför Real Holding i Sverige AB ett inlösenerbjudande till preferensaktieägare samt nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Tidgare kommunicerad tecknings- respektive acceptperiod framflyttas nu tre dagar.

Skälet till framflyttningen är att ett värderingsutlåtande avseende en av bolagets minsta fastigheter behöver uppdateras något innan prospektet i sin helhet kan godkännas av Finansinspektionen. Avstämningsdagen var den 20 oktober 2017 och förblir oförändrad. Första teckningsdag flyttas fram tre dagar och blir nu den 27 oktober 2017 och sista teckningsdag blir den 10 november 2017.

För ytterligare information rörande inlösenerbjudande och nyemission hänvisas till Nordic MTF:s meddelandeserie: #17-62.

Information rörande berörda instrument

Listningsnamn: Real Holding BTB

Kortnamn: REAL MTF BTB

ISIN-kod: SE 0010494724

Första dag för handel: 2017-10-27 (ändras från 2017-10-24)

Sista dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande.

Instrument-ID : 418T

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding UR

Kortnamn: REAL MTF UR

ISIN-kod: SE0010494252

Första dag för handel: 2017-10-27 (ändras från 2017-10-24)

Sista dag för handel: 2017-11-08 (ändras från 2017-11-03)

Instrument-ID : 418V

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Real Holding BTU

Kortnamn: REAL MTF BTU

ISIN-kod: SE0010494260

Första dag för handel: 2017-10-27 (ändras från 2017-10-24)

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 418U

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.