ECOCLIME – FÖRETRÄDESEMISSION CA 12 MLN KR FÖR YTTL FÖRVÄRV

STOCKHOLM (Direkt) Ecoclime har beslutat om en företrädesemission uppgående till nära 12 miljoner kronor.

Emissionen omfattar cirka 2,8 miljoner B-aktier och högst cirka 1,4 miljoner teckningsoptioner av serie TO 1.

Den 1 juni 2017 köpte Ecoclime Flexibel Luftbehandling och ett antal ytterligare förvärv utvärderas för närvarande. Syftet med ovanstående emission är att ge bolaget kapital för expansion via fler förvärv under nästa år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Aktierna och teckningsoptionerna ges ut i enheter om två (2) aktier och en (1) teckningsoption (“Units”).

Rätt att teckna Units ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid åtta (8) innehavda aktier per avstämningsdagen den 6 november 2017, berättigar till teckning av en (1) Unit. En befintlig aktie ger en (1) uniträtt och det krävs åtta (8) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit.

Teckningskursen uppgår till 8:40 kronor per Unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption, varvid aktierna emitteras till en teckningskurs motsvararande 4:20 SEK och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.