#18-16 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av Free2move Holding AB

Listningsnamn: Free2move Holding BTU

Kortnamn: F2M MTF BTU

ISIN-kod: SE0010740399

Sista dag för handel: 2018-02-20

FISN-kod: FREE2MOVE/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: MCMUXR

Instrument-ID: 44FC

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Free2Move TO3

Kortnamn: F2M MTF TO3

ISIN-kod: SE0010637132

FISN-kod: FREE2MOVE/OPT RTS 20190331

CFI-kod: RMXXXX

Första dag för handel: 2018-02-26

Sista dag för handel: 2019-03-27

Instrument-ID: 47LX

Tick size table/liquidity band: A

Antal instrument: 3 281 548 614

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt 08-566 390 55.

NGM Nordic MTF Meddelandeserie-img